Voor skiverhuur kunt u terecht bij Ski Service Het Oosten. Bij ons krijgt u deskundig advies en kunt u in alle rust uw ski uitrusting uitzoeken en passen. Wij verhuren skimateriaal voor elk gewenst niveau voor zowel kinderen als volwassenen.  

Administratiekosten €4,95 per boeking.

Verhuur voorraad is beperkt, dus wees er snel bij ! OP=OP

Wij verhuren uitsluitend goed functionerend en veilig skimateriaal. Afhankelijk van uw ervaring kunt u het juiste pakket kiezen. Het verhuren van skimateriaal kan uitsluitend in onze winkel geregeld worden. Wij hebben (nog) geen mogelijkheden om skimateriaal via onze website te boeken.

Vragen en/of opmerkingen over materialen, verhuur en reserveringen kunnen gesteld worden via email: info@skiservicehetoosten.nl 

U kunt het reserveringsformulier ter plaatse invullen in onze winkel. Reserveringen kunnen niet per telefoon gedaan worden. 

Op al onze VERHUUR skimaterialen zijn onderstaande verhuur voorwaarden van toepassing. 

Verhuurbeleid en voorwaarden Ski Service Het Oosten

 Artikel 1 | Duur van de verhuur

Bij het reserveren van het skimateriaal dient u een geldig legitimatiebewijs mee te brengen. Zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij geen verhuur materiaal meegeven. Tevens dient bij een reservering de waarborg volledig te worden betaald (contant).

De borgsom is bestemd om verschillende verplichtingen van de huurder te dekken. Zij moet betaald worden bij reservering van het skimateriaal. Zij mag nooit worden beschouwd als een voorschot op de huur en zal pas aan de huurder worden teruggegeven, nadat gebleken is dat de huurder al zijn verplichtingen is nagekomen. De huurperiode wordt berekend aan de hand van de vastgestelde overeenkomst ingevuld door de huurder.

Complete skisets worden verhuurd met ski’s, skistokken en skischoenen. Je huurt de skiset voor een korte of lange periode. De huur gaat in op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt in onze winkel. De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn of een termijn die tenminste gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur van de huur heeft opgegeven.

De huur eindigt wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, op de overeengekomen datum, zonder dat de verhuurder zich op stilzwijgende verlenging kan beroepen. Zodra de huurtijd beëindigd is wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht in gebreke te zijn het gehuurde goed terug te bezorgen. 

In geval van een langere gebruikmaking van de ski- en/of snowboarduitrusting wordt het verschil tussen de feitelijk gebruikte huurperiode en de gereserveerde, betaalde huurperiode op basis van de ter plaatse geldende huurvoorwaarden berekend en dient dit bedrag direct ter plaatse te worden voldaan. 

De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde te laten terughalen, zonder een beroep op de rechter te moeten doen, waar het zich ook bevindt. Alle kosten zoals bv. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen enz. zijn volledig ten laste van de huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het retourneren van de skimaterialen binnen de overeengekomen huurtermijn. Lukt dit niet dan dient de huurder zelf zorg te dragen om de skimaterialen binnen de huurperiode door een derden persoon te laten retourneren. Lukt het de huurder niet om binnen de overeengekomen huurperiode de skimaterialen te retourneren dan worden de volgende kosten in rekening gebracht. Dag 1 tot 2 dagen te laat = 150% van de huursom, 3 tot 6 dagen te laat  = 200% van de huursom.

Indien de huurmaterialen na 7 dagen nog niet zijn geretourneerd, zal er een incasso plaatsvinden door een incassobureau, waarbij de volledige verkoopwaarde, zoals genoemd op de overeenkomst, inclusief additionele kosten in rekening worden gebracht.

Je kunt de skiset ophalen op onze genoemde afhaal- en inlever dagen en dient geretourneerd te worden op de laatste dag van de overeengekomen huurperiode.

Ophaal, - inlever dagen huur materiaal: Dinsdag, Donderdag en Zaterdag

Afwijkingen in ophaal en inlever dagen zal via facebook en/of Instagram gedeeld worden.

Artikel 2 | Verhuur uitrusting 

Wij hebben een uitgebreid assortiment aan ski’s en skischoenen. Onze ski's zijn van goede kwaliteit en worden voor de verhuur opnieuw gewaxt en geslepen en gratis afgesteld. Daarnaast worden alle artikelen dubbel gecontroleerd. Dit om zeker te weten dat er goede spullen meegegeven worden. 

Tevens heeft u vele voordelen van ski’s huren in Nederland:

·        Persoonlijk en deskundig advies in uw eigen taal

·        In alle rust kunt u de schoenen passen en de ski’s voor uw niveau uitzoeken

·        U verliest geen tijd tijdens uw vakantie

·        Geen drukte en lange wachtrijen bij de pistes en verhuurbedrijven

·        Concurrerende prijzen

Je kunt bij ons een complete ski set huren of alleen ski's, schoenen, stokken of een helm. Skistokken zitten altijd bij de prijs inbegrepen wanneer je ski’s bij ons huurt. Door je skispullen al van tevoren te regelen hoef je niet meer in de lange rij te staan in het skigebied en kun je direct de pistes op.

Ski’s huren bij ons betekent dat u gaat skiën op ski’s die passen bij uw skistijl en uw skiniveau, van beginnend tot gevorderd skiër. Wij inventariseren uw wensen en adviseren op maat zodat u zeker bent van de juiste ski’s, met de juiste lengte en de juiste ski-eigenschappen. 

Artikel 3 | Wie mag de huuruitrusting gebruiken

De huuruitrusting mag alleen door de persoon gebruikt worden welke genoemd staat op de huurovereenkomst. 

Artikel 4 | Wijzigingen of annulering van de reservering voor begin van de huurperiode. 

Indien de huurder de overeenkomst wenst te annuleren en dit tenminste 14 dagen voor de ingangsdatum doet, dan zal de reeds betaalde huur volledig worden gerestitueerd. Voor elke dag later wordt er 10% van het huurbedrag in rekening gebracht met een maximum van de volledige huursom. 

De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn of een termijn die tenminste gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur van de huur heeft opgegeven 

Artikel 5 | Ski's kopen na verhuur 

Het kan natuurlijk zijn dat je na het huren van de ski's of snowboard zo verliefd bent geworden op het materiaal dat je het graag wilt kopen. Bij aankoop van het gehuurde materiaal wordt er 50% van de verhuurprijs in minder gebracht op de dan geldende verkoopprijs. Dit bedrag kan direct voor u worden berekend.

Artikel 6 | Categorieën & Prijzen

Wij hanteren vier categorieën:

·  Junior  ·  Beginnend · Licht gevorderd · Gevorderd                      

Deze indeling is gebaseerd op de kwaliteit & eigenschappen van de producten die wij in het betreffende pakket verhuren.

Alle genoemde verhuur prijzen inclusief gewenste termijn staan vermeld op de website van Ski Service het Oosten.

Junior ski’s hebben een maximale lengte van 140 cm en zijn niet ingedeeld op niveau. Skischoenen tot maximaal maat EU 38. De volwassen categorieën zijn ingedeeld op 3 niveau’s Alle skipakketten bevatten ski’s, skistokken en skischoenen.

Prijzen zijn inclusief afstellen, waxen en slijpen. De ski's en schoenen worden tot slot voor u afgesteld - afhankelijk van uw niveau, gewicht en leeftijd. 

Wanneer je specifieke wensen hebt voor een speciaal type ski dan kunnen wij hiervoor een aparte verhuur prijs maken. Alles is mogelijk echter kan dit pas uiterlijk 7 dagen voor uw vertrek. 

Artikel 7 | Verlies, schade en diefstal

 huurder is volledig aansprakelijk voor het gehuurde materiaal gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies, diefstal, opzet van derden, toeval, overmacht of beschadiging van het gehuurde. De huurder dient de goederen met normale zorg te behandelen. Beschadigingen worden aan de huurder in rekening gebracht, tenzij het normale beschadigingen door slijtage betreft. Tegen breuk, beschadiging of diefstal van het huur materiaal dient de huurder zelf verzekerd te zijn.


Bij onherstelbare beschadiging, breuk of diefstal wordt de verkoopprijs/dagwaarde zoals genoemd op het huurcontract minus de huursom in rekening gebracht. Dit bedrag dient per direct op de dag van retourneren van het huurmateriaal in contanten te worden voldaan.

De verhuurder levert goederen af in goede staat van onderhoud. Keuring en telling door de huurder gebeuren steeds in onze winkel. De huurder is verplicht om zich bij de in ontvangstneming van de de huurgoederen onmiddellijk te overtuigen van het juiste aantal en de goede staat der goederen. Bezwaren dienen op het door verhuurder te behouden verhuurformulier vermeld te worden, bij gebreke waaraan alle aanspraken jegens verhuurder vervallen. Afhaling en in ontvangstname door huurder of zijn gemachtigde geldt als onwederroepelijke aanvaarding. 

De huurder is ook, over de gehele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor de aansprakelijkheid tot vergoeding van de schade opkomend aan de zijde van derden voortkomende uit of in verband staande met de huurgoederen of het gebruik daarvan of veroorzaakt als gevolg van enig gebrek hoe ook genaamd en wanneer ook ontstaan aan de goederen. 

De huurder mag geen herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of laten uitvoeren, maar dient iedere te verrichten werkzaamheid aan de verhuurder mee te delen. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht of daden van derden noodzakelijk werden, moeten door de huurder worden betaald, ongeacht het feit dat onderverhuring of uitlening aan derden uitgesloten is.

Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze gebruikelijke eisen zal Ski Service Het Oosten, na schriftelijke of telefonische kennisgeving van het gebrek door u, beoordelen of product omgeruild of herstelt kan worden. In geval van vervanging dan dient u het product te retourneren en de eigendom aan Ski Service Het Oosten te verschaffen.

Verplichtingen van de klant in geval van verlies of schade :

1.   Bij diefstal, breuk of beschadiging vanwege onjuist gebruik is de klant aansprakelijk voor de dagwaarde of de reparatiekosten. Bij diefstal dient de klant binnen 24 uur aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten; de diefstal moet tevens aantoonbaar en onmiddellijk bij Ski Service Het Oosten te worden gemeld.

2. In geval van schade aan het  skimateriaal moet de klant het beschadigde materiaal terugbrengen naar onze    winkel en zullen wij afhankelijk van de schade beoordelen welke bedrag er  betaald dient te worden.

Ski Service Het Oosten kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken of letselschade als gevolg van het materiaal wat wij hebben verkocht, onderhouden of verhuren.

Veel plezier met uw ski uitrusting tijdens uw wintersport vakantie ! 

Tot slot denkt u aan een goede reisverzekering !