Algemene voorwaarden Ski Service Het Oosten

Artikel 1 | Identiteit van de onderneming

Ski Service Het Oosten  

Twenteweg 39  

7532 SV Enschede  

Telefoonnummer: 06 - 29125400
E-mailadres:                                    info@skiservicehetoosten.nl

Website :                                            www.skiservicehetoosten.nl

KvK-nummer:                                  72122633
BTW-identificatienummer:         NL0178745157B01  

Banknummer                                   NL62 ABNA 0824 1040 72  

Ski Service het Oosten is hèt adres voor ambachtelijk en machinaal onderhoud van ski's en snowboards. Tevens verkopen wij 2ehands en een klein gedeelte nieuw skimateriaal zoals ski's, snowboards, schoenen, stokken en helmen.

Artikel 2 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door  

Ski Service Het Oosten, gevestigd in Enschede, zijn aangegaan. Voor alle uitgevoerde opdrachten of bestellingen geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden en zijn terug te vinden op de website www.skiservicehetoosten.nl

Toepasselijkheid is uitsluitend het Nederlands recht.  

 Artikel 3 | Prijzen en betalingen

Alle genoemde prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten en gelden onder voorbehoud van typefouten en veranderingen in BTW-tarieven.  

Ski Service Het Oosten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van drukfouten en wijzigingen in prijsaanduidingen. Indien een vermelde prijs dermate onjuist is dat de klant redelijkerwijs kan weten dat dit het een fout betreft, heeft Ski Service Het Oosten het recht de bestelling te weigeren.  

 Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen vooraf betaald te worden. De bestelling moet binnen 7 dagen betaald zijn.  Als de bestelling niet binnen 7 dagen betaald is zal deze worden geannuleerd. Afrekenen van artikelen kan per bank overboeking of in de winkel contant of per pin.   

 Artikel 4 | Verzenden

Ski Service Het Oosten verstuurd alle pakketten met Post NL. Wij zijn geen internetwinkel, indien je wilt dat we artikelen uit de winkel opsturen dan kunnen wij dat verzorgen echter zijn de de verzendkosten voor eigen rekening van de klant.  

 Afhankelijk van het gewicht en de grootte van het artikel kan er gekozen worden voor de volgende verzendopties.

·        Standaard Pakket klein: Maximum formaat: 100 x 50 x 50 cm – 0 - 10 kg

o   Kosten v.a. €7.25

·        Standaard Pakket groot: Maximum formaat: 176 x 78 x 58 cm – 10 - 23 kg

o   Kosten v.a. €13.50

Post NL zal de aanlevering doen van uw pakketten bij u thuis. Mocht u niet thuis zijn dan geeft Post NL het pakket af bij de buren of bij een Post NL punt in de buurt. Wilt u dit niet dan kunt u kiezen voor een aangetekend pakket. Dit dient dan op voorhand te worden aangegeven.

Post Nl laat een kaartje voor u achter met een ‘niet-thuiscode’. Met deze code kun je op track & trace zien waar je je pakket kunt ophalen.  

Mocht u niet in staat zijn het pakket af te halen, dan heeft u 1 week de tijd om het pakket af te halen bij een Post NL punt bij u in de buurt. Daarna brengen ze het terug naar de afzender.  

De leveringsplicht zal zijn voldaan als de bestelling door PostNL is afgeleverd, waarbij als leveringsbewijs het PostNL track&trace rapport geldt. In geval van brievenbuspost is aan de leveringsplicht voldaan als de bestelling op het postkantoor is afgegeven of in de PostNL brievenbus is gedeponeerd. Als uw bestelling bezorgd is, heeft u 10 werkdagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en wordt definitief.

Levering vindt plaats binnen 5 werkdagen na de ontvangst van de betaling. Ski Service Het Oosten zal haar uiterste best om binnen de aangegeven levertijd de artikelen te leveren. Derhalve zijn wij niet aansprakelijk voor het niet op tijd aanleveren van de artikelen.

Artikelen worden in voldoende geschikt verpakkingsmateriaal verzonden. Mochten er onverhoopt toch klachten of beschadiging (tijdens transport) ontstaan dan dient u eerst telefonisch contact met ons op te nemen.

Artikel 5 | Retourneren

 U kunt uitsluitend (tweedehands) artikelen ruilen die gekocht zijn bij Ski Service Het Oosten. Op gebruikte ski artikelen geven wij geen geld retour. Gebruikte ski artikelen kunnen uiterlijk binnen 10 werkdagen omgeruild worden. Wij stellen u uiteraard in de gelegenheid om de skiartikelen om te ruilen voor een gelijkwaardig artikel welke voorradig is in de winkel.

Bij het retourneren zijn de verzendkosten voor eigen rekening.  

Stuur het product retour naar het volgende adres:  

Ski Service Het Oosten  

t.a.v. retouren afdeling  

Twenteweg 39  

7532 SV Enschede  

 Ook kunt u de artikelen in de winkel ruilen zonder extra kosten. Nieuwe artikelen dienen onbeschadigd, ongedragen en in een degelijke verpakking terug gestuurd te worden. De kosten en verzendrisico van het terug sturen zijn voor rekening koper.


Ongefrankeerde of kort gefrankeerde pakketten worden door Ski Service Het oosten niet aangenomen, ongeacht de reden van het terug sturen.  

 Artikel 6 | Levering en uitvoering: 


Ski Service Het Oosten zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en het verlenen van diensten.  

De uit te voeren onderhoudswerkzaamheden worden vooraf met de klant afgestemd. De klant is verantwoordelijk voor het zich informeren over de diverse onderhoudsbeurten en hierbij behorende prijzen alsmede het duidelijk aangeven welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

Bijj afwijkingen in onderhoud of onduidelijkheid zullen wij eerst contact opnemen met de klant om de eventuele reparaties te bespreken.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan direct bericht van.  

 Artikel 7 | Afgeprijsde artikelen

Op artikelen die afgeprijsd zijn wordt geen geld retour gegeven.  

 Artikel 8 | Garantie en aansprakelijkheid

 Ski Service Het Oosten kan op geen enkele manier fabrieks garantie geven op (tweedehands) skimaterialen. Al onze skimaterialen worden zeer zorgvuldig nagekeken. Ski Service Het Oosten garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze gebruikelijke eisen zal Ski Service Het Oosten, na schriftelijke of telefonische kennisgeving van het gebrek door u, beoordelen of product omgeruild of herstelt kan worden. In geval van vervanging dan dient u het product te retourneren en de eigendom aan Ski Service Het Oosten te verschaffen.  

De genoemde omruilgarantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Ski Service Het oosten, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het skimateriaal of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het skimateriaal niet bestemd is. Onverminderd het bovenstaande is Ski Service Het Oosten niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/ of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel uw onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik.  

Ski Service Het Oosten kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken of letselschade als gevolg van het materiaal wat wij hebben verkocht, onderhouden of verhuren.

Ski Service Het Oosten, noch een van haar medewerkers, kan niet aansprakelijkheid worden gehouden voor schade aan het materiaal dat is ontstaan voor, tijdens of na bewerking, dat niet is toe te wijzen aan onzorgvuldig handelen door Ski Service Het Oosten of een van haar medewerkers, bijvoorbeeld als gevolg van slijtage, veroudering of het niet voldoende of onjuist verzorgen of (laten) onderhouden van het materiaal.

De klant is verantwoordelijk voor het aangeven van de juiste persoonlijke gegevens benodigd voor het afstellen van skibindingen. Bij veranderingen aan/van ski, binding, schoenen en/of persoonlijke gegevens dienen de bindingen opnieuw te worden afgesteld. Ski Service Het Oosten, noch een van haar medewerkers, kan niet aansprakelijk worden gehouden voor (letsel)schade als gevolg van het opgeven van onjuiste persoonlijke gegevens of een onjuiste afstelling wegens wijziging van de persoonlijke gegevens of wijzigingen aan de afstelling door de klant zelf.

Tevens stellen wij ons niet aansprakelijk voor ongelukken in onze winkel in Enschede of tijdens 2ehandsbeurzen of andere evenementen.

Indien u zelf besluit om ter plaatse de ski’s opnieuw te laten waxen, slijpen of repareren zonder dat er overleg is geweest dan kunnen wij hiervoor geen enkele financiële tegemoetkoming geven.  Mocht er een compromis zijn bereikt over het eventueel ter plaatse “opnieuw” laten uitvoeren van onderhoud dan dient hier een reparatie/service bon van overlegt te worden. Zonder bon kunnen wij de kosten op geen enkele wijze vergoeden.  

Artikel 9 | Privacy beleid

 Ski Service Het Oosten respecteert uw privacy. Alle persoonlijke informatie die u ons verschaft zullen vertrouwelijk worden behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk te laten verlopen. Indien er extra kosten of gebreken worden geconstateerd bij het leveren van onze diensten dan zullen wij contact met u opnemen. Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.

 Artikel 10 | Copyright

Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal van Ski Service Het Oosten over te nemen, te publiceren of anderszins te gebruiken.

Artikel 11 | Afbeeldingen

Alle afbeeldingen van het artikel zijn indicatief en kunnen iets afwijken van de werkelijk. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Houdt u er rekening mee dat zowel een foto als uw beeldscherm een kleurverschil kan weergeven.

 Artikel 12 | Klachtenregeling

Klachten kunnen per mail ingediend worden bij info@skiservicehetoosten.nl  

Klachten over de uitvoering van een dienst dienen direct gemeld te worden nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.  Klachten worden binnen een termijn van 10 dagen afgehandeld.